hoan-e̍k Kiáⁿ: “Pâ--a, chhoā-bó͘ tàu-té tio̍h-ài khai joā-chē chı̂ⁿ ?” Pâ: “M̄ chai--le. Lín pâ kàu taⁿ iáu-kuh teh hêng chit tiâu siàu, hêng bē liáu.” (Tâi-bûn Bóng-pò tē 55 kı̂, 2001 nı̂ 4 ge̍h)