Ba̍k-chhiūⁿ tio̍h-sı̄ chò ba̍k ê sai-hū, iā hō-chò ba̍k-kang. Chı̍t ê ba̍k-chhiūⁿ thè lâng chng mn̂g-chhoàⁿ, soà chng tı̄ mn̂g goā. Chú-lâng mē i “thûi--ko”. I mā mē chú-lâng “thûi--ko”. “Á bô, goá sı̄ tó-ūi thûi?” Chú-lâng kā mn̄g. Ba̍k-chhiūⁿ kóng: “Lí nā bô thûi, ná ē chhiàⁿ goá chit khoán thûi--ko?”