Chhiáⁿ mn̄g kùi-sèⁿ ? 
 Oá sèⁿ Û ! 
 Ouh ! Gô͘--sin-sèⁿ ! pêng-an ! 
 M̄-sı̄, oá m̄-sı̄ sèⁿ Ô͘ ,oá sèⁿ Û !
 Pháiⁿ-sè, pháiⁿ-sè, thiaⁿ m̄-tio̍h--khı̀ , " Û sian sng " lí ê sèⁿ Tâi-oân-oē tio̍h kóng Bû chiah-tio̍h.
  Lóng m̄-tio̍h--lah, goá leh kóng Tâi-oân-oē--neh, goá sèⁿ “Û”(gû), ū nn̄g-ki kak hit-chióng tōng-bu̍t ê “Û”(gû).