"Chok-chiá:Ông Sūi-hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
Ông Sūi-hô, tio̍h-sī ū-miâ ê [[Chok-chiá:Bûn-hā|Bûn-hā]] sian-siⁿ; 1939 nî tī Tâi-lâm chhut-sì.
 
[[Category:Chok-chiá|O]]
[[Category:Chok-chiá_O]]
3,821

次編輯