"Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 1 hāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{header
<big>Tē-it hāng Góa só͘ khòaⁿ ê Tâi-ôan</big>
|title = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn]]
<big>|section = Tē-it hāng Góa só͘ khòaⁿ ê Tâi-ôan</big>
|author= Chhoà Poê-hoé
|previous =
|next = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 2 hāng|Tē 2 hāng]]→
|notes=
}}
 
==Súi--ah! hó--ah! Lán Tâi-ôan==
123

次編輯