"Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 3 hāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
{{header
|title = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn]]
|section = ''Tē-saⁿ Hāng Lūn Siā-Hōe Seng-O̍ah ê Ì -Gī ''
|author= Chhoà Poê-hoé
|previous =←[[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 2 hāng|Tē 2 hāng]]
|next = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 4 hāng|Tē 4 hāng]]→
|notes=
}}
 
== Kò-jîn kap siā-hōe==
 
123

次編輯