"Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 4 hāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
{{header
<big>Tē-sì hāng Lūn Hàn-jîn te̍k-iú ê sèng-chit</big>
|title = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn]]
<big>|section = ''Tē-sì hāng Lūn Hàn-jîn te̍k-iú ê sèng-chit</big>''
|author= Chhoà Poê-hoé
|previous =←[[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 3 hāng|Tē 3 hāng]]
|next = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 5 hāng|Tē 5 hāng]]→
|notes=
}}
 
==Lán sī sím-mi̍h khóan lâng?==
123

次編輯