"Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 5 hāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(New page: ==Bûn-bêng lâng kap iá-bân lâng== Pêⁿ-pêⁿ to sī lâng , chóng-sī lâng ê tiong-kan si̍t-chāi ū bûn-bêng lâng, koh ū iá-bān lâng, nā-sī kóng khah chin, ē-than...)
 
 
{{header
|title = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn]]
|section = ''Tē-gō͘ hāng Bûn-bêng kap iá-bân ê hun-piat''
|author= Chhoà Poê-hoé
|previous =←[[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 4 hāng|Tē 4 hāng]]
|next = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 6 hāng|Tē 6 hāng]]→
|notes=
}}
 
==Bûn-bêng lâng kap iá-bân lâng==
 
123

次編輯