"Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 8 hāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(New page: ==Chò lâng ê hôan-ló== Lâng o̍ah tī chit sè-kan , m̄-chai kúi-lâng ē thang bô hôan-ló? Tû-khí sèng-jîn kap pe̍h-chhi í-gōa , phah-sǹg bô lâng ē thang bô hôan-...)
 
 
{{header
|title = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn]]
|section = ''Tē-peh hāng Lūn jîn-ài''
|author= Chhoà Poê-hoé
|previous =←[[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 7 hāng|Tē 7 hāng]]
|next = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 9 hāng|Tē 9 hāng]]→
|notes=
}}
 
==Chò lâng ê hôan-ló==
 
123

次編輯