"Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 10 hāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(New page: ==Ū chîⁿ sái kúi ē e-bō== 『Ū chîⁿ sái kúi ē e-bō.』Chit kù sio̍k-gú ū hâm kúi-nā khóan ê ì-sù. Phó͘-thong teh iōng ê ì-sù sī m̄-hó. Phó͘-thong sī...)
 
 
{{header
|title = [[Cha̍p-hāng Koán-kiàn]]
|section = ''Tē-cha̍p hāng Lūn chîⁿ-gîn ê tāi-chì''
|author= Chhoà Poê-hoé
|previous =←[[Cha̍p-hāng Koán-kiàn/Tē 9 hāng|Tē 9 hāng]]
|next =
|notes=
}}
 
==Ū chîⁿ sái kúi ē e-bō==
 
123

次編輯