"Chú ê Kî-tó-bûn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
==Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng==
 
Goán ê Thiⁿ-pē:
 
Kiû lí kin-á-ji̍t sù goán su-iàu ê chia̍h-mi̍h.
 
Kiû lí sià-bián goán ê ko͘-hū, chhin-chhiūⁿ goán mā ū sià-bián ko͘-hū goán ê lâng.
 
Kiû lí m̄-thang hō͘ goán hām-lo̍h tam-tng bōe-khì ê chhì-liān, kiù goán thoat-lī hit-ê Siā-ok-chiá.
 
In-ūi chú-koân, koân-lêng, êng-kng lóng sio̍k lí, ti̍t-kàu éng-oán.
 
Amen!
 
(Má-thài 6:9–13)
123

次編輯