"Venice ê Seng-lí-lâng 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Shylock: Tı̄-chia, tı̄-chia! Chin-sı̍t ê hoat-lu̍t phok-sū lah! Tı̄-chia, chhiáⁿ lí khoàⁿ!
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Venice ê Seng-lí-lâng 01]][[Category: 1950|Venice ê Seng-lí-lâng 01]][[Category: Tân Chheng-tiong|Venice ê Seng-lí-lâng 01]][[Category: Venice ê Seng-lí-lâng 01|Venice ê Seng-lí-lâng 01]]
3,737

次編輯