"Venice ê Seng-lí-lâng 02" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Oân.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Venice ê Seng-lí-lâng 02]][[Category: 1950|Venice ê Seng-lí-lâng 02]][[Category: Tân Chheng-tiong|Venice ê Seng-lí-lâng 02]][[Category: Venice ê Seng-lí-lâng 02|Venice ê Seng-lí-lâng 02]]
3,737

次編輯