"Sèng-keng tùi-oā ke̍k --Sı̀-lia̍p chéng-chí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 768 hō, 1952 nı̂ 12 ge̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Sèng-keng tùi-oā ke̍k --Sı̀-lia̍p chéng-chí]][[Category: 1952|Sèng-keng tùi-oā ke̍k --Sı̀-lia̍p chéng-chí]][[Category: Phian-chip-sek|Sèng-keng tùi-oā ke̍k --Sı̀-lia̍p chéng-chí]][[Category: Sèng-keng tùi-oā ke̍k --Sı̀-lia̍p chéng-chí|Sèng-keng tùi-oā ke̍k --Sı̀-lia̍p chéng-chí]]
3,737

次編輯