"Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
M: Goá ê kiáⁿ ah! Kám-siā Siōng-tè kám-siā Siōng-tè.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 01]][[Category: 1953|Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 01]][[Category: Bô Chù-bêng|Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 01]][[Category: Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 01|Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 01]]
3,737

次編輯