"Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 02" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
The end.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 02]][[Category: 1953|Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 02]][[Category: Bô Chù-bêng|Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 02]][[Category: Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 02|Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 02]]
3,821

次編輯