"Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 03" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
21 利百加:Khah-kín kā goá lia̍h jı̍p-khı̀ chàu-kha m̄-thang cháu, thang kap goá tàu kha-chhiú.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 03]][[Category: 1957|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 03]][[Category: N̂g Hoâi-un|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 03]][[Category: Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 03|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 03]]
3,737

次編輯