"Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 04" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Poê-lêng Si-koa tē 1 chı̍p Tē 9 siú)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 04]][[Category: 1957|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 04]][[Category: N̂g Hoâi-un|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 04]][[Category: Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 04|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 04]]
3,737

次編輯