"Keh-piah pûn Teng-hoé" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Oa̍h-miā ê bí-niû tē 43 kı̂, 1957 nı̂ 12 goe̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Keh-piah pûn Teng-hoé]][[Category: 1957|Keh-piah pûn Teng-hoé]][[Category: Tân Kàng-siông|Keh-piah pûn Teng-hoé]][[Category: Keh-piah pûn Teng-hoé|Keh-piah pûn Teng-hoé]]
3,737

次編輯