"Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 02" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
I-seng: Sòng Phok-sū, chin kiong-hí,ǹg-bāng lí ê Siōng-tè pı̀-iū lí, hit jı̍t thang kiong-hí chhut-ı̄ⁿ.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 02]][[Category: 1963|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 02]][[Category: Chhoà Ài-gı̄|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 02]][[Category: Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 02|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 02]]
3,737

次編輯