"Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 03" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 919-921, 922, 924-928 hō, 1963 nı̂ 10 ge̍h-1964 nı̂ 2 ge̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 03]][[Category: 1963|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 03]][[Category: Chhoà Ài-gı̄|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 03]][[Category: Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 03|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 03]]
3,737

次編輯