"Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Lāu-bú: (Bong-bong leh un-jiû ê siaⁿ)mūi-mūi m̄-bián kiaⁿ, thèng-hāu chı̍t-sı̂-á, lán lóng beh khı̀ kı̀ⁿ thiàⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 01]][[Category: 1964|Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 01]][[Category: Ông Chhái-kí|Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 01]][[Category: Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 01|Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 01]]
3,737

次編輯