"Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 02" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 939-940,942-944 hō, 1964 nı̂ 8-10 ge̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 02]][[Category: 1964|Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 02]][[Category: Ông Chhái-kí|Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 02]][[Category: Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 02|Oē-Ke̍k Chia̍h Iûⁿ-Kàu 02]]
3,737

次編輯