"Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 02" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 959 hō, 1965 nı̂ 6 ge̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 02]][[Category: 1965|Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 02]][[Category: Liāu Sūi-lú|Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 02]][[Category: Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 02|Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 02]]
3,737

次編輯