"Oā-ke̍k Lı̂m Ha̍k-kiong bo̍k-su" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 993-994 hō, 1966 nı̂ 11 ge̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Oā-ke̍k Lı̂m Ha̍k-kiong bo̍k-su]][[Category: 1966|Oā-ke̍k Lı̂m Ha̍k-kiong bo̍k-su]][[Category: Chhoà Ài-gı̄|Oā-ke̍k Lı̂m Ha̍k-kiong bo̍k-su]][[Category: Oā-ke̍k Lı̂m Ha̍k-kiong bo̍k-su|Oā-ke̍k Lı̂m Ha̍k-kiong bo̍k-su]]
3,737

次編輯