"Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Hoat kiâⁿ khui thang ín-chhoā hit ê toā-hâng-lia̍t, nā sı̄ bō͘ iáu-bē oāⁿ hó, chiū thang chàu chhut chú-toê khek, nā bô chiū tē jı̄ bō͘ sûi-sı̂ khai-sí. Ēng Lô-piat chı̀n-jı̍p chhò chhâ ê sió-chhù choè khai-sí).
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 01]][[Category: 19xx|Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 01]][[Category: Bô Chù-bêng|Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 01]][[Category: Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 01|Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 01]]
3,737

次編輯