"Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 02" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Choân-ke chhut-khı̀ chham-ka toā hâng-lia̍t, siâng sı̂ ín-chhoā koan-chiòng se̍h thiaⁿ, pài-tn̂g he̍k bé-chô. Hoat-lân-se Sian-siⁿ chhiú gia̍h sı̍p-jı̄-kè ín-chhoā kûn-chiòng ê hâng-lia̍t . Chit ê ke̍k tio̍h ēng sek-tòng ê kı̂-tó lâi choè kiat-sok ) .
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 02]][[Category: 19xx|Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 02]][[Category: Bô Chù-bêng|Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 02]][[Category: Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 02|Kap Hoat-lân-se Sian-siⁿ koè Sèng-tàn 02]]
3,737

次編輯