"Koh-oa̍h chāi Ki-tok 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
英:(稍停止哭,將站起來,但忽然又大聲哭起來,便 kūi lo̍h kı̂-tó) Oh!Siōng-tè a!Lí cháiⁿ-iūⁿ hiah chá chiū tiàu goá ê ma-ma tńg-khı̀ leh. Goá ê sió-tı̄, sió-moē iáu sè-hàn, beh kiò goá cháiⁿ-iūⁿ tō hó.chhin-ài ê Chú, kiû lí lâi an-ùi goán, pang-chàn goán. (嗚咽聲) 禱告完幕後傳出合唱歌聲。『jı̍t chhiâ sai soaⁿ』
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Koh-oa̍h chāi Ki-tok 01]][[Category: 19xx|Koh-oa̍h chāi Ki-tok 01]][[Category: Bô Chù-bêng|Koh-oa̍h chāi Ki-tok 01]][[Category: Koh-oa̍h chāi Ki-tok 01|Koh-oa̍h chāi Ki-tok 01]]
3,737

次編輯