"Koh-oa̍h chāi Ki-tok 02" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
英:媽媽 goán liâm-piⁿ khı̀ lah. (吟著217首)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Koh-oa̍h chāi Ki-tok 02]][[Category: 19xx|Koh-oa̍h chāi Ki-tok 02]][[Category: Bô Chù-bêng|Koh-oa̍h chāi Ki-tok 02]][[Category: Koh-oa̍h chāi Ki-tok 02|Koh-oa̍h chāi Ki-tok 02]]
3,737

次編輯