"Nı̂-lô-hô piⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
母: Lâi kı̂-tó kám-siā Siōng-tè ê toā thiàⁿ-thàng.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Nı̂-lô-hô piⁿ]][[Category: 19xx|Nı̂-lô-hô piⁿ]][[Category: Bô Chù-bêng|Nı̂-lô-hô piⁿ]][[Category: Nı̂-lô-hô piⁿ|Nı̂-lô-hô piⁿ]]
3,737

次編輯