"Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Sūn : Lí kioh-sı̄ goá liân che iā bē hiáu hio͘h? goá sı̄ tiâu-kang kóng m̄-tio̍h hō͘ lí hoaⁿ-hí--ê. Sio̍k-gí kóng “jiá hı̂m jiá hó͘, m̄-thang khı̀ jiá-tio̍h súi cha-bó͘”, bô sió niū--chı̍t-ē, tāi-chı̀ toā-tiâu chiū chin bái-châi.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 01]][[Category: 2004|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 01]][[Category: Koeh Bûn-kheng|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 01]][[Category: Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 01|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 01]]
3,821

次編輯