"Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 03" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Ha̍p: Chiok-hok tāi-ke pêng-an khoài-lo̍k chia̍h pah-jı̄, gín-á toā-sè hó io-chhı̄,SARS liû-hêng ài sè-jı̄, ka-têng sū-gia̍p chiâu sūn-lı̄.Ǹg-bāng tāi-ke chia̍h pá êng-êng, choè-hoé lâi chhòng-chō Tâi-gí ê bûn-bêng. Kám-un o͘ !
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 03]][[Category: 2004|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 03]][[Category: Koeh Bûn-kheng|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 03]][[Category: Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 03|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 03]]
3,737

次編輯