"Wiki Tô·-su-kóan:Hêng-chèng jîn-gôan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(Remove Iōng-chiá_thó-lūn:Astroviolin from bureaucrat)
 
This bureaucrat has never done any bureaucrat action and no answer to my question on 2015-03-25, so I propose removing the bureaucrat but not administrator flag.--[[Iōng-chiá:Jusjih|Jusjih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Jusjih|對話]]) 2015-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Jī) 01:52 (UTC)
*'''Support deflagging'''--[[Iōng-chiá:Jusjih|Jusjih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Jusjih|對話]]) 2015-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Jī) 01:52 (UTC) (as nominator)
*'''Oppose''': Goá hoán-tùi. Chit-ê wiki téng-bı̄n tai-pō͘-hūn-ê ia̍h-bı̄n siat-kè lóng-sı̄ chit-ê iōng-chiá kiàn-lı̍p=ê, pí-lūn Thâu-ia̍h kap Babel. Chit-ê iōng-chiá ê pian-chip mā-sı̄ siōng-choē, tai-pō͘-hūn-ê le̍k-sú bûn-kiāⁿ lóng-sı̄ chit-ê iōng-chiá chéng-lí chiūⁿ-bāng. Kóng chit-ê iōng-chiá bô chip-hêng hêng-chèng-oân ê sū-bū sı̄ bô-tō-lí=ê. ''I oppose. Most of the essential pages (e.g. the Main Page, Babel, etc.) are designed and maintained by this bureaucrat. This bureaucrat also has the most edit count, and has collected and uploaded most of the historical documents on this wiki. The argument about the bureaucrat "has never done any bureaucrat action" is just invalid.'' -- [[User:Astroviolin|Astroviolin]]: [[User_talk:Astroviolin|lâi chhōe góa lim ka-pi!]] 2016-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài) 15:18 (UTC)
 
[[en:Wikisource:Administrators]]
3,821

次編輯