"Iōng-chiá thó-lūn:Astroviolin" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎管理員、行政員: 再度催告
您在2014年3月6日以後都沒有活動。請問您還有沒有興趣繼續擔任閩南語維基文庫管理員、行政員?謝謝。--[[Iōng-chiá:Jusjih|Jusjih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Jusjih|對話]]) 2015-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Saⁿ) 00:40 (UTC)
:您好。[[Wikisource:Hêng-chèng jîn-gôan|行政員解任討論]]進行中,因爲您沒有回音。謝謝。--[[Iōng-chiá:Jusjih|Jusjih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Jusjih|對話]]) 2015-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (La̍k) 02:36 (UTC)
To-siā lí thong-ti. Goá ū tı̄ [[Wikisource:Hêng-chèng jîn-gôan|Hêng-chèng Jîn-gôan Ia̍h]] téng-bı̄n lâu-oē. ''Thank you for your acknowledgement. I have left my comments on [[Wikisource:Hêng-chèng jîn-gôan|Hêng-chèng Jîn-gôan Page]].'' -- [[User:Astroviolin|Astroviolin]]: [[User_talk:Astroviolin|lâi chhōe góa lim ka-pi!]]
 
== An important message about renaming users ==
3,737

次編輯