"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-6 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-6 chiuⁿ: LŌNG-TŌNG-CHÚ KAP THIU-HIÒNG Ê == Lán ū chiong Iâ-so͘ tńg-khì Ná-sat-le̍k ê kò͘-sū, lâi pâi tī i thâu-chōa lī-khui Ka-pek-l… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(== Tē-6 chiuⁿ: LŌNG-TŌNG-CHÚ KAP THIU-HIÒNG Ê == Lán ū chiong Iâ-so͘ tńg-khì Ná-sat-le̍k ê kò͘-sū, lâi pâi tī i thâu-chōa lī-khui Ka-pek-l… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯