"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-5 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-5 chiuⁿ: TĪ PÚN-HIUⁿ Ê SIAN-TI LÂNG == Tī chit chōa ê lú-hêng, lán thang pâi-lia̍t I tńg-khì Ná-sat-le̍k siū pún-hiuⁿ ê lâng pâi-th… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(== Tē-5 chiuⁿ: TĪ PÚN-HIUⁿ Ê SIAN-TI LÂNG == Tī chit chōa ê lú-hêng, lán thang pâi-lia̍t I tńg-khì Ná-sat-le̍k siū pún-hiuⁿ ê lâng pâi-th… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯