"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-3 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-3 chiuⁿ: SÌ Ê HA̍K-SENG SIŪ KÉNG-TIÀU == Tī chit ê Ka-pek-lông ê kò͘-sū tiong, Má-khó ū tāi-seng kóng-khí hit ê chòe-chho͘ ê ha̍k-se… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(== Tē-3 chiuⁿ: SÌ Ê HA̍K-SENG SIŪ KÉNG-TIÀU == Tī chit ê Ka-pek-lông ê kò͘-sū tiong, Má-khó ū tāi-seng kóng-khí hit ê chòe-chho͘ ê ha̍k-se… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯