"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-2 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-2 chiuⁿ: HÁI-KÎⁿ Ê KA-PEK-LÔNG == Ka-pek-lông sī kūn tī Ka-lī-lī hái ê sin-piⁿ, sī chi̍t ê sòe-sòe ê thó-hî lâng ê koe-chhī, iā… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
( == Tē-2 chiuⁿ: HÁI-KÎⁿ Ê KA-PEK-LÔNG == Ka-pek-lông sī kūn tī Ka-lī-lī hái ê sin-piⁿ, sī chi̍t ê sòe-sòe ê thó-hî lâng ê koe-chhī, iā… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯