"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-7 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-7 chiuⁿ: TÔ͘-TIONG Ê KÀ-SĪ(IV TŌA Ê SÍM-PHÒAⁿ) == Tī chit ê tô͘-tiong sī ū it-chhè ê kà-sī, lóng sī ū koan-liân tī hit ê Éng-o… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
( == Tē-7 chiuⁿ: TÔ͘-TIONG Ê KÀ-SĪ(IV TŌA Ê SÍM-PHÒAⁿ) == Tī chit ê tô͘-tiong sī ū it-chhè ê kà-sī, lóng sī ū koan-liân tī hit ê Éng-o… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯