"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-6 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-6 chiuⁿ: TÔ͘-TIOⁿG Ê KÀ-SĪ(III LŪN LÂNG Ê CHEK-JĪM) == Tī chit ê tô͘-tiong ê kà-sī, iû-goân iáu ū put-chí iàu-kín ê tiám tī-teh… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
( == Tē-6 chiuⁿ: TÔ͘-TIOⁿG Ê KÀ-SĪ(III LŪN LÂNG Ê CHEK-JĪM) == Tī chit ê tô͘-tiong ê kà-sī, iû-goân iáu ū put-chí iàu-kín ê tiám tī-teh… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯