"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-3 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-3 chiuⁿ: HOK-IM-SU SÒ͘ SIT-LO̍H Ê KÓ͘-SŪ == TĪ Tah-liâu-choeh hit chi̍t lé-pài ê tiong-kan, ū siⁿ-khí nn̄g chân lán sī tio̍h chù-ì… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
( == Tē-3 chiuⁿ: HOK-IM-SU SÒ͘ SIT-LO̍H Ê KÓ͘-SŪ == TĪ Tah-liâu-choeh hit chi̍t lé-pài ê tiong-kan, ū siⁿ-khí nn̄g chân lán sī tio̍h chù-ì… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯