"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-1 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Tē V Koàn Chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng TÔ͘-tiong ê Kì-ek == Tē-1 chiuⁿ: PHIAN-CHI̍P TÔ͘-TIONG Ê KÌ-EK Ê TÙ-CHIÁ == Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(Tē V Koàn Chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng TÔ͘-tiong ê Kì-ek == Tē-1 chiuⁿ: PHIAN-CHI̍P TÔ͘-TIONG Ê KÌ-EK Ê TÙ-CHIÁ == Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯