"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-12 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-12 chiuⁿ: KOH TŃG-KHÌ CHIŪ-KŪN PĒ == Chóng-sī hit ê khòai-lo̍k, kî-Īⁿ, thang chhiⁿ-kiaⁿ ê kau-pôe sī bōe thang kú-tn̂g. Hit ê é… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
( == Tē-12 chiuⁿ: KOH TŃG-KHÌ CHIŪ-KŪN PĒ == Chóng-sī hit ê khòai-lo̍k, kî-Īⁿ, thang chhiⁿ-kiaⁿ ê kau-pôe sī bōe thang kú-tn̂g. Hit ê é… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯