"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-11 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-11 chiuⁿ: SÌ-CHA̍P JI̍T KAN Ê KÀU-HÙN == Lán í-keng ū chhián-bêng Iâ-so͘ it-seng chòe tù-hiān ê bo̍k-tek, chiū-sī ài beh kàu hùn chè… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(== Tē-11 chiuⁿ: SÌ-CHA̍P JI̍T KAN Ê KÀU-HÙN == Lán í-keng ū chhián-bêng Iâ-so͘ it-seng chòe tù-hiān ê bo̍k-tek, chiū-sī ài beh kàu hùn chè… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯