"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-8 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-8 chiuⁿ: KOK-KOK-THAⁿ == I chiū lóng bô tí-khòng hō͘ in ián-tó Tī hit ê o͘-sek, chho͘-chho͘ ê Si̍p-jī-kè ê téng-bīn. Iā in chiū… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
( == Tē-8 chiuⁿ: KOK-KOK-THAⁿ == I chiū lóng bô tí-khòng hō͘ in ián-tó Tī hit ê o͘-sek, chho͘-chho͘ ê Si̍p-jī-kè ê téng-bīn. Iā in chiū… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯