"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-7 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-7 chiuⁿ: LÔ-MÁ Ê HOAT-TÊNG == Góa ōe kì-tit ū chi̍t-ūi kó͘-chá pêng-iú, i chòe gín-ná ê sî, tī sió hak-hāu Sī beh siá, koan-hē le… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(== Tē-7 chiuⁿ: LÔ-MÁ Ê HOAT-TÊNG == Góa ōe kì-tit ū chi̍t-ūi kó͘-chá pêng-iú, i chòe gín-ná ê sî, tī sió hak-hāu Sī beh siá, koan-hē le… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯