"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-4 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Tē-4 chiuⁿ: CHÒE-ĀU Ê BOÁN-CHHAN == Lūn pài-sì ê chêng-kéng lán lóng m̄-chai sím-mi̍h. Hit-ji̍t Iâ-so͘ Sī bô ji̍p-lâi siâⁿ-ni̍h. Ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(== Tē-4 chiuⁿ: CHÒE-ĀU Ê BOÁN-CHHAN == Lūn pài-sì ê chêng-kéng lán lóng m̄-chai sím-mi̍h. Hit-ji̍t Iâ-so͘ Sī bô ji̍p-lâi siâⁿ-ni̍h. Ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
3,821

次編輯