"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
 
== Tē IV Koàn: Ka-Pek-Lông ==
* [[Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Te-1 chiuⁿ|Te-1 chiuⁿ: IÂ-SO͘ CHÁIⁿ-IŪⁿ KÀU KA-PEK-LÔNG]]
* [[Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-2 chiuⁿ|Tē-2 chiuⁿ: HÁI-KÎⁿ Ê KA-PEK-LÔNG]]
* [[Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-3 chiuⁿ|Tē-3 chiuⁿ: SÌ Ê HA̍K-SENG SIŪ KÉNG-TIÀU]]
3,821

次編輯